Tryb szkoleń i doradztwa

Szkolenia odbywają się w systemie trzech 2-dniowych zjazdów. Łącznie 6 dni szkolenia. Osobom biorącym udział w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość noclegu w zależności od odległości do miejsca szkolenia.

Doradztwo prowadzone w ramach projektu zakłada indywidualne konsultacje, których celem jest stworzenie lub aktualizacja planu wdrożeń działań proekologicznych. Doradztwo może być wykonywane osobiście, zdalnie: poprzez e-mail, telefon, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.