Rekrutacja

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia jest skierowana do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma charakter ciągły. Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy proszę przesłać na adres mailowy, złożyć osobiście w siedzibie firmy lub wysłać listem:
- biuro@pmgroup.pl, Malinowski & Partners ul. Staszica 42, 05-220 Zielonka, z dopiskiem: Formularz rekrutacyjny

Zasady uczestnictwa określa regulamin.

Dokumenty rekrutacyjne: