Cele i założenia programowe

Cele programowe

- Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MMSP

- Wzrost kompetencji w obszarze działań proekologicznych

- Opracowanie unikalnych programów wdrażania konkretnych działań proekologicznych

Założenia programowe

Program szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb uczestników w oparciu o badania ankietowe dotyczące następujących obszarów tematycznych:

- Ekologia, a sektor MŚP

- Marketing ekologiczny. Digitalizacja i proces zarządzania marketingiem ekologicznym

- Komunikacja i Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR

- Wymagania prawne w ochronie środowiska

- System zarządzania środowiskowego w organizacji wg ISO 14001